بیوایمپلنت های تاندون لیگامان

 

   از آنجایی که طول رباطها (لیگامانها) کوتاه بوده (حدود 3-2 سانتی متر) و در اعمال جراحی پیوندی امکان استفاده از آنها وجود ندارد، به استثنای منیسک، از انواع زردپی (تاندون) که بلندتر (حدود 25 سانتی متر) می باشند، می توان در جایگزینی انواع رباط استفاده نمود. لذا محصولات این طرح که از انواع بیوایمپلنت های تاندون تشکیل شده اند، در پیوند انواع رباط مورد استفاده قرار می گیرند. از دیگر محصولات این طرح بیوایمپلنت های منیسک هستند که در پیوند منیسک ها کاربرد دارند. به طور کلی محصولات طرح حاضر شامل موارد ذيل مي باشند :

 

1- تاندون آنتریور تیبیالیس

 

6- تاندون سمی تندینوسوس

2- تاندون پوستریور تیبیالیس

 

7- تاندون گراسیلیس

3- تاندون پرونئوس لونگوس (فیبولاریس لونگوس)

 

8- منیسک داخلی

4- تاندون پاتلار (BTB)

 

9- منیسک خارجی

5- تاندون آشیل

 

 

 

مشخصات ظاهري

از نظر مشخصات ظاهري محصولات هدف در سه گروه تقسيم بندي مي گردند:

1. لیگامانهای دارای بلوک استخوانی :

   اين گروه به طور عمده داراي یک یا دو بلوک استخوانی بوده که جهت فیکساسیون به بافت استخوان گیرنده مورد استفاده قرار می گیرند . این تاندونها با توجه به راحتي کاربرد توسط جراح و اینکه در بسیاری از اعمال جراحی باز زانو بدون نیاز به امکانات پیشرفته آرتروسکوپی قابل استفاده هستند، در بسیاری از شهرستانهای متوسط و کوچک کشور قابل استفاده مي باشند . البته بسته به اندیکاسیون عمل جراحی و تجربه و سلیقه جراح ، در شهرهای بزرگ و تهران نیز تعدادی از جراحان مخصوصا جراحان قدیمی تر علاقه به استفاده از آنها را دارند (شکل 1).

 

    

بیوایمپلنت تاندون لیگامانبیوایمپلنت تاندون لیگامان

شکل (1) تاندونهای دارای بلوک استخوانی

 

2. تاندون ها و لیگامان های بدون بلوک استخوانی :

اين تاندون ها به لحاظ کاربرد نياز به مهارت بيشتر داشته ولي از نظر خواص بیومکانیک و تطابق با ساختار آناتومیک طبیعی زانو داراي شرايط بهتري مي باشند . استفاده از این بیوایمپلنت ها عمدتا نیاز به تجهیزات پیشرفته آرتروسکوپی و طبیعتا مهارتهای خاص جراح دارد و با توجه به پیشرفت روزافزون تجهیزات و تکنیکهای غیرتهاجمی جراحی زانو مخصوصا در بخشهای فوق تخصصی زانو در تهران و شهرهای بزرگ کشور ، روز به روز از مقبولیت بیشتری در جامعه جراحی سراسر کشور برخوردار می شوند (شکل2).

        

بیوایمپلنت تاندون لیگامانبیوایمپلنت تاندون لیگامان

شکل (2) تاندون ها و لیگامان های بدون بلوک استخوانی

 

3. منیسک های داخلی و خارجی :

   استفاده از منیسک آلوگرافت جهت ترمیم پارگی منیسک ، از پیشرفتهای بسیار مهم و موضوع روز جراحی زانو در سراسر دنیاست. البته استفاده از آن نیاز به تکنیکها و تجهیزات بسیار خاص دارد که خوشبختانه در حال حاضر در چند مرکز فوق تخصصی تهران و چند شهر بزرگ وجود دارد . ضمنا پزشکان استفاده کننده از این محصولات نیز در حال حاضر بسیار اندک و انگشت شمارند ولی همانطور که در بخش بازار اشاره خواهد شد استفاده از این محصولات در سالهای آینده بیشترین افزایش را در بین تمامی بیومتریالهای مورد استفاده در ارتوپدی خواهد داشت (شکل 3).

 

بیوایمپلنت تاندون لیگامان

شکل (3) منیسک های داخلی و خارجی

Copyright © 2018 Danesh Baft Alborz