صاحبان دانش فنی

 

با وجود اينكه رشته مهندسي نسج Tissue Engineering و Tissue Processing بسيار جوان و نوپا مي باشد ولي خوشبختانه به همت متخصصان داخلي و بهره گيري از كمك ايرانيان مقيم خارج ،فن آوري و تكنولوژي لازم از سال 73 در بانك فرآورده هاي پيوندي ايران از زير مجموعه هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران پياده گرديد كه خوشبختانه نتايج موفقيت آميز حاصل بيانگر كسب مناسب اين تكنولوژي مي باشد .

صاحبان دانش فني توليد بيوايمپلنتها در حقيقت مؤسسين بانك فرآورده هاي پيوندي ايران بوده كه از 5 تا 15 سال در اين زمينه تجربه تخصصي دارند كه شامل تكنيكهاي مورد نياز نظير كشت سلول ، كشت بافت و نگهداري نسج زنده از طريق تغذيه و آماده سازي شرايط مورد نياز ، طراحي بافت سه بعدي زمينه اي ، انجماد كنترل شده، روشهاي مختلف استريل سازي و حفظ استريليتي فرآورده ها ، كنترل فرآورده هاي بيولوژيك از نظر پاتوژنهاي منتقله، فرايند تهيه و نگهداري محيط هاي تميز Class100 تا Class100000 ، انجام و بررسي تستهاي بيومكانيك ايمپلنت، انجام و بررسي تستهاي خواص بيولوژيك ايمپلنت، لئوفليزه كردن فرآورده هاي بيولوژيك Freeze Drying  و ويروس زدايي Virus inactivation مي باشد .

از سال 1373 با كسب تكنيك تخصصي اين رشته كه عمداً از دو مركز شناخته شده برامتون انگلستان و بيمارستان پرنس جان استراليا اخذ گرديده بود ، بانك اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشكي تهران راه اندازي گرديد. تسلط به استفاده از استانداردهاي AATB (American Association of Tissue Banking)، اصول GMP و GTP  (Good Tissue Practice) اداره دارو و غذای ايالات متحده (FDA) از مهمترين عوامل موفقيت توليد مناسب فرآورده هاي اين مركز بوده است . تأسيس و راه اندازي كلين روم  Class10000-Class1000  به متراژ 110 متر مربع و بهره گيري مناسب از تكنيكهاي نگهداري اين محيط نقش بسزايي در جلب نظر متخصصان خارجي بازديد كننده از اين مركز داشته كه نتيجه كيفيت عملكرد اين مركز، ايجاد بازار صادرات 130 هزار دلاري در سال 81  بوده است.

در آغاز فعاليت بانك فرآورده هاي پيوندي، كليه پروتكلهاي عملياتي SOP (Standard Operating Protocols) و همچنين مواد اوليه (حتي آب مقطر مورد نياز) از كشور انگلستان تهيه گرديده بود. با اجراي طرحهاي تحقيقاتي و آزمايشات كنترل شدهDesigned experiment  نسبت به تهيه پروتكلهاي خاص كشور خودمان و در شرايط عملياتي موجود اقدام نموده و خوشبختانه گروه مجريان در توليد دانش فني نيز موفق بوده اند .

 از پروژه هاي مهم تحقيقاتي بعمل آمده مي توان به موارد ذيل نام برد :

1-طرح تحقيقاتي تهيه Demineralized Bone powder

2-طرح تحقيقاتي تهيه پروتكل استريل سازي آلوگرافت استخوان با تكنيك اتيلن اكسايد

3-پروژه تهيه پروتكل انجماد كنترل شده Rate control freezing  بافت بيولوژيك با حفظ حداقل 70 درصد زيست پذيري (Viability) سلولهاي آن

4-طرح تحقيقاتي توليد بافت متخلخل كلاژن با تكنيك Freeze Drying جهت استفاده به عنوان بافت زمينه اي كشت سلول

Copyright © 2018 Danesh Baft Alborz