بیوایمپلنت تاندون لیگامان

از معایب زندگی صنعتی انسان مدرن، افزایش روزانه آمار سوانح و تصادفات و نتیجتاً صدمات متعدد سیستمهای مختلف بدن از جمله مفاصل است.

آمار آسیب دیدگیها و صدمات متعدد ناشی از ورزش حرفه ای در دهه اخیر این معضل را دو چندان کرده است.از مهمترین مفاصل بدن که عمده وزن بدن را تحمل کرده و نقشی محوری را در کارکردهای تعادلی و حرکتی انسان عهده دار است، مفصل زانو می باشد.این مفصل ضمناً به دلیل اهمیت و حساسیت کارکرد، بیش از هر قسمت دیگر بدن درمعرض آسیب دیدگی ناشی از تصادفات، سوانح و صدمات ورزشی قرار دارد.

تاندونها و لیگامانهای مختلفی در استحکام و تشکیل ساختار طبیعی مفصل زانو نقش دارند که هر کدام به صورت مجزّا و یا همزمان می توانند دچار آسیبهای مختلف از کشیدگی جزئی تا پارگی کامل شوند.

تنوع و تعداد حوادث و سوانحی که می توانند مسبب آسیب به این تاندونها و لیگامانها شوند بسیار چشمگیر و روزافزون است، بطوریکه امروزه یکی از شایعترین اعمال جراحی ارتوپدی در سراسرجهان، عمل جراحی ترمیم رباط صلیبی قدّامی (ACL) می باشد. تنها در کشور ایالات متحده در سال 1995 بین 60000 تا 75000 مورد از این عمل جراحی صورت پذیرفته که این میزان در سال 2004 به بیش از 100000 مورد رسید. با پیشرفت سرسام آور علم پزشکی و تجهیزات تخصصی اعمال جراحی غیر تهاجمی یا کمتر تهاجمی مانند آرتروسکوپیهای پیشرفته، تعداد این اعمال جرّاحی نیز افزایش روزافزونی داشته اند. در حال حاضر استفاده از بیوایمپلنت های آلوگرافت تاندون، جهت اعمال مختلف جراحی ترمیم تاندون مخصوصا جراحی های زانو با مقبولیّت گسترده متخصصین سراسر جهان روبرو شده و هر روز نیز افزایش می یابد.

بطوریکه طبق تحقیق انجمن طب ورزشی متخصصین ارتوپدی آمریکا که معتبرترین انجمن این رشته در سراسر جهان می باشد ، تنها در سال 2006 در کشور ایالات متحده، در بیش از 60000 عمل جراحی زانو (0.02% جمعیت آمریکا) از بیوایمپلنت تاندون آلوگرافت استفاده شده است.

با توجه به پیشرفت چشمگیر جراحیهای غیر تهاجمی زانو در کشور ما و استفاده از امکانات تخصصی آرتروسکوپی روزدنیا و همینطور با توجه به اینکه متاسفانه کشور ما از لحاظ صدمات و آسیبهای ناشی از تصادفات جاده ای و خیابانی، در رده های بالای جهانی قرار دارد و بیش از 80% کل اعمال جراحی تاندونها و لیگامانهای زانو در کشور نیز حاصل همین تصادفات می باشند، به نظر می رسد که متوسط نیاز کشور ما به این محصولات با در نظر گرفتن جمعیت کشور بسیار بیش از کشور آمریکا باشد.

Copyright © 2018 Danesh Baft Alborz